אודות העמותה

עמותת שלג נתניה , הוקמה בשנת ל2022 על ידי ספורטאים , אנשי חינוך והספורט, ופעילים על מנת לקדם
את ספורט החורף בישראל. הצורך נולד מתוך אהבה עמוקה לענפי הספורט השונים.
כמו כן העמותה מקדמת פרויקטים לתמיכה ושיקום בנוער וילדים בסיכון, חסרי אמצעים ומגבלות על ידי
ספורט. הדבר נעשה בעזרת חוגים ושיעורי העשרה ללא עלות לקבוצות הנ"ל בענפי החלקה על הקרח והוקי
קרח.