עמותת שלג

קידום ענפי ספורט חורף בישראל

עמותת שלג נתניה , הוקמה במטרה לקדם את ענפי ספורט חורף בישראל ועל מנת לתמוך בעזרת ספורט
בנוער וילדים בסיכון, ילדים חסרי יכולת וילדים בעלי מוגבלות על ידי חוגים ופעילויות שנעשים בהתנדבות או
ממומנים על ידי חברי העמותה ותורמיה.